Blog

Nghề làm nhang

Nghề làm nhang
Nghề làm nhang đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương.. Đối với hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ thì ...

Giới thiệu

Giới thiệu
Nhang còn được gọi là hương được chế tạo từ các chất của thực vật có mùi thơm, thông thường được bổ sung thêm tinh dầu ...